اسامی قابل شمارش

اسامی قابل شمارش برای مواردی است که ما بتوانیم آنها را با استفاده از اعداد بشماریم. آنها شکل مفرد و جمع دارند. برای فرم مفرد می‌توان از تعیین کننده “a” یا “an” استفاده کرد. اگر می‌خواهید درباره تعداد یک اسم قابل شمارش سوال کنید، باید از “How many” به همراه اسم قابل شمارش جمع استفاده کنید.

Singular
   Plural
one dog   two dogs
one horse   two horses
one man   two men
one idea   two ideas
 one shop    two shops

به مثال‌ها توجه کنید:

 • She has three dogs.
 • I own a house.
 • I would like two books please.
 • How many friends do you have?

اسامی غیرقابل شمارش

اسم‌های غیرقابل شمارش برای مواردی است که ما نمی‌توانیم با اعداد آنها را بشماریم. این نام‌ها ممکن است مربوط به ایده‌ها یا ویژگی‌های انتزاعی و یا برای اشیا فیزیکی باشند که آنقدر کوچک یا به هم ریخته هستند که قابل شمارش نیستند (مثل مایعات، پودرها، گازها و غیره). اسامی غیرقابل شمارش با فعل مفرد به کار برده می‌شوند و معمولا شکل جمع ندارند.

به مثال‌ها توجه کنید:

Tea, Sugar, Water, Air, Rice, Knowledge, Beauty, Anger, Fear, Love, Money, Research, Safety, Evidence

از a یا an برای اسم‌های غیرقابل شمارش استفاده نمی‌شود. برای بیان مقدار یک اسم غیرقابل شمارش، از یک کلمات یا عباراتی مانند some، a lot of، much، a bit of، a great deal of و در غیر این صورت از یک واحد اندازه‌گیری دقیق مثل a cup of، a bag of، 1 kg of، a handful of، a pinch of، an hour of، a day of استفاده میشود. اگر می‌خواهید در مورد تعداد یک اسم غیرقابل شمارش بپرسید، از “How much?” استفاده کنید.

به مثال‌ها توجه کنید:

 • There has been a lot of research into the causes of this disease.
 • He gave me a great deal of advice before my interview.
 • Can you give me some information about uncountable nouns?
 • He did not have much sugar left.
 • Measure 1 cup of water, 300 g of flour, and 1 teaspoon of salt.
 • How much rice do you want?

نکته مهم:

برخی اسامی در زبانهای دیگر قابل شمارش هستند اما در انگلیسی غیرقابل شمارش‌اند. آنها باید از قواعد مربوط به اسامی غیرقابل شمارش پیروی کنند. رایج‌ترین آنها عبارتند از:

Accommodation, advice, baggage, behavior, bread, furniture, information, luggage, news, progress, traffic, travel, trouble, weather, work

به مثال‌ها توجه کنید:

 • I would like to give you some advice.
 • How much bread should I bring?
 • I didn’t make much progress today.
 • This looks like a lot of trouble to me.
 • We did an hour of work yesterday.

 

علاقه‌مندان به یادگیری زبان‌های انگلیسی، فرانسه و روسی و یا داوطلبان شرکت در آزمون‌‌های آیلتس و تافل می‌توانند برای مشاوره تخصصی در خصوص کلاس‌های حضوری و آنلاین از طریق شماره‌های ٢٢٠٤٥٧٥٧ - ٢٢٠٤٣٧٩٧ - ٢٢٠٣٧٥٥٥ با آموزشگاه زبان آریانپور تماس حاصل نموده و یا فرم درخواست تعیین سطح را تکمیل نمایند تا همکاران ما با ایشان تماس بگیرند.