قیدهای پرکاربرد انگلیسی

اگر در حال یادگیری زبان انگلیسی هستید حتما میدونید که در انگلیسی برای اضافه کردن اطلاعاتی در باره verb از adverb ها (قیدها) استفاده می‌شود. فهرست زیر 100 تا از adverb های متداول و پرکاربرد زبان انگلیسی را مطرح می‌کند که دانستن معانی و کاربردشان می‌تواند کمک بزرگی برای درک معانی جملات باشد.

 

up

بالا / جلو

so

پس / چنین

out

بیرون / خارج

just

فقط / تنها

now

اکنون / حالا

how

چگونگی / چگونه

then

سپس / بعد از

more

بیشتر

also

همچنین / نیز

here

اینجا

well

به خوبی

only

فقط / صرفا

very

بسیار / خیلی

even

حتی

back

عقب / به عقب

there

آنجا / در آنجا

down

پایین

still

هنوز

in

به

as

مانند / چنانکه

to

به

when

وقتی که / کی

never

هرگز

really

واقعا / به راستی

most

بیشتر از همه / بیشتر

on

در / هنواره

why

چرا / برای چه

about

تقریبا / پیرامون / نزدیک

over

در بالا / بالا

again

دوباره

where

کجا / جایی که

right

سمت راست / به درستی

off

دور / جدا

always

همیشه / هنواره

today

امروز

all

همه

far

دور / بسیار

long

برای مدت طولانی

away

دور / دور از / بیرون

yet

هنوز

often

اغلب

ever

همیشه / هنواره

however

به هر حال / ضمنا

almost

تقریبا

later

بعدا

much

خیلی / زیاد

once

یکبار / یک مرتبه

least

کمترین

ago

پیش / قبل

together

با هم

around

دور / پیرامون

already

قبلا / پیش از این

enough

به اندازه کافی

both

هردو

maybe

شاید

actually

در حقیقت / واقعا

probably

احتمالا

home

به سمت خانه / به خانه

of course

البته

perhaps

شاید

little

اندک / قدری

else

دیگر / جز این

sometimes

گاهی / بعضی اوقات

finally

بالاخره / در نهایت

less

کمتر

better

بطور بهتر

early

در ابتدا / در اوایل

especially

به ویژه / به خصوص

either

هم

quite

تماما / کامل

simply

به سادگی

nearly

تقریبا / تا حدی

soon

بزودی

certainly

قطعا

quickly

سریعا / به سرعت

no

ابدا / خیر / هیچ

recently

اخیرا / به تازگی

before

پیشتر / قبل

usually

معمولا

thus

بدین ترتیب

exactly

کاملا

hard

به سختی

particularly

به خصوص

pretty

تا حدی

forward

جلو / به جلو

ok

به خوبی / به درستی

clearly

به وضوح

indeed

در واقع

rather

نسبتا / ترجیحا

that

به آن شکل / به آن صورت

tonight

امشب

close

نزدیک / به نزدیکی

suddenly

ناگهان

best

بهترین

instead

به جای / در عوض

ahead

پیش / در پیش

fast

به سرعت

alone

به تنهایی

eventually

در نهایت / سرانجام

directly

مستقیما

 

علاقه‌مندان به یادگیری زبان‌های انگلیسی، فرانسه و روسی و یا داوطلبان شرکت در آزمون‌‌های آیلتس و تافل می‌توانند برای مشاوره تخصصی در خصوص کلاس‌های حضوری و آنلاین از طریق شماره‌های ٢٢٠٤٥٧٥٧ - ٢٢٠٤٣٧٩٧ - ٢٢٠٣٧٥٥٥ با آموزشگاه زبان آریانپور تماس حاصل نموده و یا فرم درخواست تعیین سطح را تکمیل نمایند تا همکاران ما با ایشان تماس بگیرند.