آکسفورد لیستی از 3000 واژه پرکاربرد گفتاری و نوشتاری زبان انگلیسی را که در سطوح A1 تا B2 در چهارچوب CEFR قرار می‌گیرند ارائه داده که از طریق لینک زیر قابل مشاهده و دانلود است.

دانلود The Oxford 3000

شما می‌توانید با مشاهده این لیست و توجه به میزان آشنایی خود با این واژگان به تخمینی از دانش زبان انگلیسی خود دست پیدا کنید. فراتر از این، آموزشگاه زبان آریانپور قادر است با یک آزمون تعیین سطح کاربردی و مکالمه محور برآورد دقیقی از دانش زبانی شما ارائه دهد.