بسیاری از دانشجویان و شاغلین امکان حضور در کلاس‌های مکالمه انگلیسی ترمیک در طول هفته را ندارند. با توجه به این امر، آموزشگاه زبان آریانپور با طراحی کلاس‌های مکالمه انگلیسی پایان هقته فرصت فراگیری زبان انگلیسی برای این علاقه‌مندان را فراهم نموده است. این کلاس‌ها با بهترین کیفیت ممکن ارائه و توسط برترین اساتید زبان انگلیسی آموزشگاه زبان آریانپور تدریس می‌شوند. برای شرکت در کلاس‌های مکالمه انگلیسی پایان هفته زبان‌آموزان مانند کلاس‌های مکالمه انگلیسی ترمیک و کلاس‌های مکالمه سریع ابتدا در آزمون تعیین سطح شرکت نموده و پس از آن بر اساس سطح تعیین شده در آزمون در کلاس مناسب حضور پیدا خواهند کرد.