دعوت به همکاری

آموزشگاه زبان آرانپور از اساتید زبان انگلیسی دارای حداقل 5 سال سابقه تدریس آموزشگاهی برای همکاری دعوت به عمل می‌آورد. از علاقه‌مندان تقاضا می‌شود تا فرم همکاری را تکمیل فرمایند تا همکاران واحد آموزش نسبت به هماهنگی‌های لازم با ایشان جهت شرکت در مصاحبه حضور اقدام نمایند.

فرم همکاری

انتخاب فایل
Size limit for each file is 2.00 MB